Skip to main content

Table 3 Target site sequences of Arabidopsis thaliana Sadhu elements.

From: The structure, organization and radiation of Sadhu non-long terminal repeat retroelements in Arabidopsis species

Sadhu

5' Nicking site

Target site duplication

3' Nicking site

1-1

tacaaaagt

aaatgactagtagga

taataaaca

1-2

acttgacat

agctatgaaaatcgt

tggaccatc

3-2

tttatgaag

aatcttcgtt

cagtcctgc

4-2

acaacattt

aaagatatctcgtttg

tggagaacg

5-1

ctgcaatat

agtactactact

aatgttatc

5-1d1

ttaagaaag

aaatgtgtctcaacg

cgaccaacg

6-1

gaagagacc

aaaacctagtctggag

tacaaagta

6-1d2

ttataaaag

aaaactaatcttaa

gaaaaatac

7-1

atggaagat

aaagaatctggcttt

ttgtaaaac

7-2

ctatggaag

aagaaggtaa

ccaactact

7L1

agggagttt

ttaagag

ttttattat

7L2

tcatataat

aattacctagca

cgaaatcta

8-1

gaacataac

aaaagatccaa

acgtatggt

9L3

caatcaacc

ccgtatt

gtagatttt