Skip to main content

Table 3 Target site sequences of Arabidopsis thaliana Sadhu elements.

From: The structure, organization and radiation of Sadhu non-long terminal repeat retroelements in Arabidopsis species

Sadhu 5' Nicking site Target site duplication 3' Nicking site
1-1 tacaaaagt aaatgactagtagga taataaaca
1-2 acttgacat agctatgaaaatcgt tggaccatc
3-2 tttatgaag aatcttcgtt cagtcctgc
4-2 acaacattt aaagatatctcgtttg tggagaacg
5-1 ctgcaatat agtactactact aatgttatc
5-1d1 ttaagaaag aaatgtgtctcaacg cgaccaacg
6-1 gaagagacc aaaacctagtctggag tacaaagta
6-1d2 ttataaaag aaaactaatcttaa gaaaaatac
7-1 atggaagat aaagaatctggcttt ttgtaaaac
7-2 ctatggaag aagaaggtaa ccaactact
7L1 agggagttt ttaagag ttttattat
7L2 tcatataat aattacctagca cgaaatcta
8-1 gaacataac aaaagatccaa acgtatggt
9L3 caatcaacc ccgtatt gtagatttt